Rozdiel medzi SVN a GIT – výhody a nevýhody

GIT a SVN patria medzi najznámejšie, resp. najpoužívanejšie distribuované systémy správy verzií pri vývoji softvéru. Hlavné rozdiely medzi oboma systémami sú:

SVN

 • je centralizovaný systém riadenia verzií, resp. históriu verzií súborov ukladá na centralizovaný server
 • internetové pripojenie je potrebné pre veľkú časť operácií
 • je jednoduchší pre používanie

GIT

 • je distribuovaný systém riadenia verzií, resp. históriu verzií súborov ukladá najskôr do lokálneho pracovného adresára v PC
 • pracuje so vzdialeným repozitárom a lokálnym pracovným adresárom
 • internetové pripojenie nie je potrebné pre jeho základné využívanie
 • je komplikovanejší pre používanie
Advertisement

Rozdiel medzi MySQL MyISAM a InnoDB – výhody a nevýhody

MyISAM a InnoDB patria k najznámejším MySQL engine-om. Oba majú svoje výhody a nevýhody. InnoDB ponúka viac možností, no využívanie MyISAM môže byť za určitých okoností efektívnejšie.

MyISAM

 • Je vo všeobecnosti rýchlejší pri čítaní dát alebo vyhľadávaní (SELECT)
 • Pri prístupe dochádza k uzamykaniu celej tabuľky

InnoDB

 • Je novší ako MyISAM
 • Je vo všeobecnosti rýchleší pri zápise dát (INSERT, UPDATE)
 • Uzamyká tabuľku na úrovni riadkov (umožňuje tzv. multi spracovanie v rámci tabuľky)
 • Podporuje transtakcie (commit, rollback atď)
 • Podporuje cudzie kľúče

Rozdiel medzi SOAP a REST API službami

SOAP a REST sú služby, ktoré sa využívajú najmä pre komunikáciu medzi odlišnými softvérmi alebo zariadeniami, resp. medzi odlišnými technológiami. Základným rozdielom medzi SOAP a REST je, že SOAP (Simple Object Access Protocol) je protokol založený na XML a REST (Representational State Transfer) je architektonický štýl. SOAP je v porovnaní s REST viac štandardizovaný a bezpečný. Na druhej strane REST je jednoduchší a rýchlejší.

SOAP

 • Protokol, ktorý ma oficiálny štandard
 • API je založené na HTTP a XML
 • Komplikovanejší a náročnejší na spracovanie
 • Považovaný za bezpečnejší (využíva sa napr. pri bankových transakciách)

REST

 • Architektonický štýl, ktorý nemá oficiálny štandard
 • API môže byť založené na HTTP, JSON, URL, plain text alebo XML
 • Jednoduchší na spracovanie (rýchlejší)
 • Často využívaný pre verejné API

Rozdiel medzi PL/SQL procedúrou a PL/SQL funkciou

PL/SQL je procedurálne rozšírenie SQL, ktoré umožňuje vytvárať aj procedúry a funkcie, resp. skupiny SQL príkazov, vykonávajúce požadovanú úlohu. Procedúry a funkcie sa v občas môžu javiť ako podobné, no reálne sú medzi nimi výrazné rozdiely a obvykle sa používajú v odlišných prípadoch.

Procedúra

 • Môže byť použitá pre zapisovanie a úpravy údajov v databáze (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Môže vrátiť nulu, jednu alebo viac hodnôt
 • Umožňuje vykonávanie transakcií
 • Nemôže byť volaná z SQL query zo sekcií SELECT, WHERE alebo HAVING
 • Z procedúry môže byť volaná funkcia

Funkcia

 • Využíva sa pre spracovanie údajov (môže čítať údaje z databázy, no nemôže robiť zmeny v databáze prostredníctvom INSERT, UPDATE, DELETE atď.)
 • Neumožňuje vykonávanie transakcií
 • Môže byť volaná z SQL query zo sekcií SELECT, WHERE alebo HAVING
 • Z funkcie nemôže byť volaná procedúra